Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
DEUTSCH LERNEN - LEARN GERMAN - HỌC TIẾNG ĐỨC

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Miễn phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
 • Nghe
 • Nói
 • Đọc
 • Viết
 • Tất cả các kĩ năng
 • Văn phạm
 • Làm bài tập
 • Tự điển online
 • Kiểm tra ngữ pháp & chính tả online

Dành cho các trình độ
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2
 • Tất cả các trình độ

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Rất tốt

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
Đây là trang Fanpage facebook dạy tiếng Đức qua các câu nói hàng ngày hay theo các chủ đề khác nhau nhằm giúp cho người đang theo học ngôn ngữ này học tốt hơn và dễ dàng học hơn và học một cách nhanh hơn. Deutsch lernen, Learn German, Học Tiếng Đức sẽ dạy cho bạn từ trình độ mới bắt đầu cho đến trình độ cao nhất như B1 trong các bài thi tiếng Đức (nếu bạn có nhu cầu học bằng này).
Deutsch lernen, Learn German, Học Tiếng Đức dạy tiếng Đức thông dụng nhất, với các bộ giáo trình dạy tiếng Đức dành cho người mới bắt đầu vừa dễ hiểu vừa học nhanh hơn. Deutsch lernen, Learn German, Học Tiếng Đức còn dạy cả ngữ pháp trong tiếng Đức bao gồm các bài ngữ pháp đơn giản trong tiếng Đức cho tới các bài ngữ pháp nâng cao. Với cách giảng dạy và phân tích kĩ càng giúp cho người học hiểu được cách dùng và dùng trong trường hợp nào.