Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
Học Tiếng Đức Online

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Miễn phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
 • Nghe
 • Nói
 • Đọc
 • Viết
 • Tất cả các kĩ năng
 • Văn phạm
 • Làm bài tập
 • Tự điển online
 • Kiểm tra ngữ pháp & chính tả online

Dành cho các trình độ
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2
 • Tất cả các trình độ

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Rất tốt

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
Tổng hợp các phần mềm trên điện thoại học tiếng Đức online tốt nhất theo bảng xếp hạng