Tên của trung tâm hoặc gia sư dạy tiếng Đức: trung tâm tư vấn du học DTU
Tỉnh, Thành phố: TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ nơi dạy và học tiếng Đức: 158 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10
Địa chỉ Email: info@dtu.com.vn
Số điện thoại: 0903005889 - 0933855031 - (08) 62769647
Địa chỉ trang web chính thức: dtu.com.vn
Luyện các kĩ năng: Tất cả các kĩ năng, Ôn thi Zertifikat A1, Ôn thi Zertifikat A2, Ôn thi Zertifikat B1, Ôn thi Zertifikat B2
Dạy các trình độ: A1, A2, B1, B2
Các thông tin khác:


Người đăng thông tin: Nguyễn Hoàng Phương Nhi
Địa chỉ Email người đăng thông tin: hoangnhi.0910@gmail.com