Tên của trung tâm hoặc gia sư dạy tiếng Đức: Trung tâm tiếng Đức henry vus schule
Tỉnh, Thành phố: Hà Nội
Địa chỉ nơi dạy và học tiếng Đức: 115C3 Hoàng Ngọc Phách , Láng Hạ , Hà Nội . gần rạp chiếu phim quốc gia
Địa chỉ Email:
Số điện thoại: 0943977138
Địa chỉ trang web chính thức:
Luyện các kĩ năng: Tất cả các kĩ năng, Ôn thi Zertifikat A1, Ôn thi Zertifikat A2, Ôn thi Zertifikat B1
Dạy các trình độ: A1, A2, B1
Các thông tin khác:


Người đăng thông tin: giang mario
Địa chỉ Email người đăng thông tin: giangmario95@gmail.com