Tên của trung tâm hoặc gia sư dạy tiếng Đức: German Link
Tỉnh, Thành phố: Hà Nội
Địa chỉ nơi dạy và học tiếng Đức: Số 10, Lô D, ngõ 59 Láng Hạ, phường Thành Công,
Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ Email: info@gl.edu.vn
Số điện thoại: 04. 73010111
Địa chỉ trang web chính thức: http://www.duhocducso1.vn/content/l%...ng-m%E1%BB%9Bi
Luyện các kĩ năng: Tất cả các kĩ năng
Dạy các trình độ: A1, A2, B1, B2
Các thông tin khác:


Người đăng thông tin: Quách Vũ
Địa chỉ Email người đăng thông tin: QuachVu@gmail.com