Kinh nghiệm phỏng vấn APS
Chuyên ngành học
Kế toán

Tên hoặc Nickname của tác giả
Anh P Nguyen

Địa chỉ trang web, facebook của tác giả (nếu có)
Nơi phỏng vấn
Hà Nội

Năm phỏng vấn
2015

Ngôn ngữ dùng để phỏng vấn
Tiếng Anh

Nội dung bài viết
***Đề viết 4 câu:
1) Why is insurance so important in international business? Explain?
2) What did you learn in Econometrics? How do you apply in economic field and explain?
3) The GOLDEN accounting has a saying: real account....personal account.....nominal account
Explain?
4) Give definition:
-assets
-auditing
-tax accounting
-asset accounts
-liabilities accounts
-capital accounts

***Phỏng vấn:
1) Giới thiệu về bố mẹ, đại học học ngành gì, học master ngành gì, trường nào ở đâu, tại sao chọn Đức, học phí ai trả
2) Thuế:
-Đánh thuế nhập khẩu có lợi hay hại?
-Ở Vn có đánh thuế xuất khẩu k?
3) Kế toán thuế
-Học gì?
4) Nhìn tờ câu hỏi (4 Câu) ở phần thi viết, hỏi lại từng câu để mình giải thích.
Bác hỏi là kinh tế lượng thì thông tin trong quá khứ, hiện tại hay tương lai
Giải thích mấy cái định nghĩa mình đã viết ra