Danh sách trang web học tiếng Đức Online
Tên của trang web (+ Tên của chương trình dạy tiếng Đức)
Phonetik Simsalabim Online

Địa chỉ của trang web
Trang web này dạy miễn phí hay thu phí?
Miễn phí

Luyện các kĩ năng, chức năng
  • Nói

Dành cho các trình độ
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2

Bạn tự đánh giá chất lượng của trang web này thế nào?
Khá tốt

Các ghi chú thêm của bạn về trang web này
-