Anh Quách Vũ ơi, anh có thông tin về việc bạn này thi APS khi vừa mới ra trường hay sau khi đi làm bao lâu không anh?
Em muốn hỏi để biết liệu có sự khác nhau cơ bản nào giữa đề thi dành cho hai đối...