Tên của trung tâm hoặc gia sư dạy tiếng Đức: An Việt Thành
Tỉnh, Thành phố: Hà Nội
Địa chỉ nơi dạy và học tiếng Đức: 157 A4 - Nguyễn Cảnh Dị, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ Email:
Số...