PDA

View Full Version : Danh sách các trung tâm dạy tiếng Đức tại CHLB Đức  1. Berlin, Berlin, Hartnackschule Berlin, trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2
  2. Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, LANES GERMANY Düsseldorf, trình độ A1, B1, B2, C1
  3. Nordrhein-Westfalen, Wuppertal, Universität Wuppertal, trình độ A1, A2, B1, B2
  4. Baden-Württemberg, Stuttgart, Deutschkolleg Stuttgart, trình độ A1, A2, B1, B2, C1
  5. Nordrhein-Westfalen, Bochum, Interculturas e.V., trình độ A1, A2, B1, B2, C1