PDA

View Full Version : Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn APS 1. Năm 2014, Chuyên ngành học "Tài chính ngân hàng", Tác giả "dinhvantruonghd"
 2. Năm 2014, Chuyên ngành học "Điện tử-Viễn Thông", Tác giả "ngdinhson"
 3. Năm 2014, Chuyên ngành học "Tài chính - Ngân hàng", Tác giả "Huyentrinh0308"
 4. Năm 2014, Chuyên ngành học "Tài chính doanh nghiệp", Tác giả "khanhle242"
 5. Năm 2014, Chuyên ngành học "Automation", Tác giả "phetphot"
 6. Năm 2014, Chuyên ngành học "Kinh doanh quốc tế", Tác giả "torang123"
 7. Năm 2014, Chuyên ngành học "Điện tử-Viễn Thông", Tác giả "Torrent"
 8. Năm 2014, Chuyên ngành học "Biology", Tác giả "cay_xanh_ri_rao"
 9. Năm 2014, Chuyên ngành học "Luật", Tác giả "queen91"
 10. Năm 2014, Chuyên ngành học "Ngôn ngữ Anh", Tác giả "nhahan92"
 11. Năm 2014, Chuyên ngành học "Kế toán", Tác giả "Uyen Nguyen"
 12. Năm 2014, Chuyên ngành học "Kinh tế đối ngoại", Tác giả "banhmy2511"
 13. Năm 2014, Chuyên ngành học "Kinh tế đối ngoại “International Business Economics”", Tác giả "vuutthuong"
 14. Năm 2015, Chuyên ngành học "Kĩ Thuật Cơ khí", Tác giả "olalamax"
 15. Năm 2015, Chuyên ngành học "Quản lý kinh tế", Tác giả "Thủy My"
 16. Năm 2015, Chuyên ngành học "Environmental Engineering", Tác giả "HT Nhím"
 17. Năm 2015, Chuyên ngành học "Kinh tế quản lí nguồn nhân lực", Tác giả "Trucbeng"
 18. Năm 2015, Chuyên ngành học "Kế toán", Tác giả "Anh P Nguyen"
 19. APS, Năm 2016, Chuyên ngành học "TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG", Tác giả "trunghai94"
 20. APS, Năm 2016, Chuyên ngành học "Kế toán", Tác giả "PTLe"
 21. APS, Năm 2017, Chuyên ngành học "Ngôn ngữ Anh", Tác giả "kelsiehua"
 22. APS, Năm 2012, Chuyên ngành học "Phỏng vấn APS ngành Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh", Tác giả "Phong Đằng"