PDA

View Full Version : Danh sách các trung tâm, gia sư dạy tiếng Đức tại Việt Nam 1. Hà Nội, Viện Goethe Hà Nội, dạy các kĩ năng Tất cả các kĩ năng, trình độ A1, A2, B1, B2
 2. TP. Hồ Chí Minh, Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh, dạy các kĩ năng Tất cả các kĩ năng, trình độ A1, A2, B1, B2
 3. Đà Nẵng, Viện Goethe Đà Nẵng, dạy các kĩ năng Tất cả các kĩ năng, trình độ A1, A2, B1, B2
 4. Hà Nội, Trung tâm gia sư Hà Nội dạy Tiếng Đức, trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2
 5. TP. Hồ Chí Minh, Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức, trình độ A1, A2, B1, B2
 6. Hà Nội, German Link, trình độ A1, A2, B1, B2
 7. Hà Nội, Trung tâm tiếng Đức henry vus schule, trình độ A1, A2, B1
 8. Hà Nội, Trung tâm Amec, trình độ A1, A2, B1, B2
 9. TP. Hồ Chí Minh, trung tâm tư vấn du học DTU, trình độ A1, A2, B1, B2
 10. TP. Hồ Chí Minh, TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC PHƯƠNG NAM, trình độ A1, A2, B1, B2, C1
 11. Hà Nội, Trung tâm tư vấn du học và đào tạo Interconex, trình độ A1, A2, B1
 12. Hà Nội, An Việt Thành, trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2
 13. Hà Nội, Công ty TNHH dịch vụ kết nối Việt- Đức, trình độ A1, A2, B1
 14. TP. Hồ Chí Minh, Cô Đặng Thùy Dương, trình độ A1, A2, B1, B2
 15. Hà Nội, TT tiếng Đức Hà München, trình độ A1, A2, B1, B2
 16. Hà Nội, Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp IVES, trình độ A1, A2, B1, B2
 17. TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Westfalia, trình độ A1, A2, B1, B2
 18. TP. Hồ Chí Minh, Du học Đức Westfalia, trình độ A1, A2, B1, B2
 19. TP. Hồ Chí Minh, DU HỌC ĐỨC WESTFALIA, trình độ A1, A2, B1, B2
 20. Hà Nội, Cách viết một bài luận Tiếng Anh, trình độ B1
 21. TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm tiếng Đức IECS, trình độ A1, A2, B1, B2, C1