PDA

View Full Version : Sự kiện  1. Thüringen, Jena, Hội trại, Hội trại Sividuc 2017 - Sommer Camp Jena 2017, ngày 26.08.2017 (lúc 09:00) đến ngày 27.08.2017 (lúc 17:00)
  2. TP. Hồ Chí Minh, HỒ CHÍ MINH, Sinh hoạt CLB tiếng Đức, LỚP GIAO TIẾP VÀ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC ( MIỄN PHÍ 100% ), ngày 10.07.2019 (lúc 14:00) đến ngày 10.12.2020 (lúc 16:00)
  3. TP. Hồ Chí Minh, HỒ CHÍ MINH, Gặp mặt offline, LỚP TIẾNG ĐỨC CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, ngày 12.08.2019 (lúc 16) đến ngày 12.12.2019 (lúc 18)
  4. TP. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Gặp mặt offline, HỘI THẢO DU HỌC NGHỀ ĐỨC, ngày 24.11.2019 (lúc 9h00) đến ngày 24.11.2019 (lúc 11h00)