PDA

View Full Version : Sự kiện  1. Thüringen, Jena, Hội trại, Hội trại Sividuc 2017 - Sommer Camp Jena 2017, ngày 26.08.2017 (lúc 09:00) đến ngày 27.08.2017 (lúc 17:00)
  2. TP. Hồ Chí Minh, HỒ CHÍ MINH, Sinh hoạt CLB tiếng Đức, LỚP GIAO TIẾP VÀ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG ĐỨC ( MIỄN PHÍ 100% ), ngày 10.07.2019 (lúc 14:00) đến ngày 10.12.2020 (lúc 16:00)
  3. TP. Hồ Chí Minh, HỒ CHÍ MINH, Gặp mặt offline, LỚP TIẾNG ĐỨC CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG, ngày 12.08.2019 (lúc 16) đến ngày 12.12.2019 (lúc 18)