Xin chào mọi người, mình là Huy. (VS-504)

Vừa rồi mình có sang được Đức và tham dự các kì thi STK của các trường mà mình đã nộp, và kết quả là mình đã trượt hết tất cả. Do bây giờ mình không còn nhu cầu muốn xin Zulassung để thi nữa mà muốn quay về Việt Nam, mình muốn hỏi các thủ tục cần thiết để quay lại Việt Nam là gì, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 này. Ngoài những thứ phát sinh từ bệnh dịch, mình muốn hỏi tất cả các thủ tục cơ bản cần có để có thể quay về lại Việt Nam sớm, vì thời hạn VISUM của mình đến tận 28/08/2021 mà mình thì lại không còn muốn ở lại thi hay học nữa.

Mong các bạn giúp đỡ mình vì hiện tại mình đang khá là rối cũng như là gấp để chuẩn bị các thứ.

Mình rất mong chờ phản hồi từ các bạn.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc.