Xin chào mọi người, mình là Huy. (VS-504)

Vừa rồi mình có sang được Đức và tham dự các kì thi STK của các trường mà mình đã nộp, và kết quả là mình đã trượt hết tất cả. Do bây giờ mình không còn...