Search:

Type: Posts; User: AnhThu

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. Hồ sơ du học, Số 9, năm sinh 1985, ngành học Biology

  Hồ sơ du học Đức

  Phần 01: Thông tin cá nhân

  Năm sinh
  1985



  Phần 02: Thông tin học vấn - Lớp 01 đến lớp 12
 2. Trường hợp của mình gần giống của bạn, chỉ khác...

  Trường hợp của mình gần giống của bạn, chỉ khác là ngành Biology và đã đi làm 6 năm. Mong các anh chị đi trước hướng dẫn giúp :)
 3. À bài này do em viết trên TTVNOL. Ở đây anh Quách...

  À bài này do em viết trên TTVNOL. Ở đây anh Quách Vũ đã trích dẫn rồi nên em không viết lại nữa. Các bạn có thắc mắc thì hỏi mình nhé :)
Results 1 to 3 of 3